Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

IV Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych

na Jasną Górę

Częstochowa, 16-17 kwietnia 2013 r.

 

PROGRAM 

Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.

            21.00 – Apel Jasnogórski

                        Rozważanie prowadzi: O. Raniero Cantalamessa

                        Słowo pozdrowienia przed błogosławieństwem i błogosławieństwo:

                        Ks. Kardynał Mauro Piacenza – Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa

 

Środa, 17 kwietnia 2013 r

            10.00 – Zawiązanie wspólnoty w Archikatedrze Częstochowskiej

            10.05 – Słowo Ks. dr Jarosław Stoś – Przewodniczący Konferencji Rektorów

            10.10 – Powitanie  - Abp Wacław Depo – metropolita częstochowski e

            10.20 – Konferencja – O. Raniero Cantalamessa

            11.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.45 – Przejście procesyjne z Archikatedry Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę – przewodniczy Kard. Kazimierz Nycz

13.00 –Msza św. pod przewodnictwem Ks. Kardynała Mauro Piacenza

           Msza św. w języku łacińskim

           Homilia: Ks. Kardynał Piacenza

                        Uroczyste wyznanie wiary – uczestnicy powtarzają za głównym celebransem

                        Po Komunii świętej: słowo Ks. Kard. Kazimierza Nycza

                        Po błogosławieństwie:

                        Akta zawierzenia – Ks. Abp Wacław Depo

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.30 – Spotkanie rektorów i wychowawców z  Księdzem Kardynałem Mauro Piacenza.

Ok. 15.00 – Posiłek dla alumnów w WSD Archidiecezji Częstochowskiej – ul. Św. Barbary 41

 

Do dnia 9 IV zgłosiło się ponad 2800 alumnów i 290 moderatorów z 63 seminariów diecezjalnych i zakonnych.

Udział zgłosili następujący hierarchowie: Ks. Kard. Mauro Piacenza (Rzym); Ks. Kard. Kazimierz Nycz (Warszawa); Ks. Abp Wacław Depo (Częstochowa); Ks. Abp Stanisław Nowak (Częstochowa), Ks. Bp Andrzej Jeż (Tarnów); Ks. Bp Grzegorz Ryś (Kraków); Ks. Bp Jan Wątroba (Częstochowa)