Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W Wielki Czwartek, 28 marca 2013r,

gdy w kościołach rozpoczynało się Święte Triduum Paschalne

i wspomnienie Ostatniej Wieczerzy,

odszedł do Pana, w wieku 56 lat

 

Śp. Jerzy Masztalerski

 

Ojciec kleryka Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej – Dariusza Masztalerskiego.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 2 kwietnia 2013r.

O godzinie 14.00 zostanie odprawiona Msza święta w kościele św. Piotra i Pawła w Częstochowie (ul. Wręczycka 128/134), a po niej ciało zmarłego zostanie odprowadzone i pochowane na cmentarzu parafialnym na Lisińcu.

 

Naszemu bratu Darkowi, jego Mamie i Rodzeństwu składamy wyrazy wielkiej solidarności w smutku po starcie tak bliskiej osoby, a jednocześnie trwamy na modlitwie pełni nadziei, że

Śp. Jerzy wziął pełny udział w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Niech odpoczywa w radości nieba!

 

                                               W imieniu całej wspólnoty seminaryjnej
 

                                                        Ks. Andrzej Przybylski – rektor