Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W najbliższą niedzielę, 21 kwietnia, kiedy Kościół rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, klerycy naszego seminarium wraz z księżmi przełożonymi wyruszają do parafii naszej archidiecezji, aby swoją obecnością, modlitwą i świadectwem podziękować wspólnotom parafialnym i ich duszpasterzom za wszelkie modlitwy w intencji powołanych i prosić o dalsze wołanie do Boga w tej intencji.

Przeczytaj Orędzie Benedykta XVI na 50. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania

IV Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza i jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania: – W tym czasie swą modlitwą ogarniać będziemy tych, którzy zastanawiają się nad swoją życiową drogą - powiedział Katolickiemu Radiu FIAT ks. dr Andrzej Przybylski, rektor naszego seminarium.

Odpowiadając na pytanie czym jest powołanie, ks. Andrzej Przybylski zacytował bł. Jana Pawła II. - To dar i tajemnica. To są dwa najpiękniejsze i najbardziej trafne słowa, które określają rzeczywistość indywidualnej bardzo drogi. Tajemnica, gdyż nie my siebie wybieramy. Zapewne niektórzy czasem się zastanawiają patrząc na kleryków czy księży, dlaczego nie wszyscy są najmądrzejsi, najładniejsi, najbardziej utalentowani – choć i tacy są – ale duchownymi zostają także ludzie prości, zwyczajni. Oni po prostu „pragną” i to jest tajemnica wyboru Bożego – zaznaczył rektor.

Rektor dodał, że jest to dar, na który człowiek musi odpowiedzieć: – W powołaniu ważne są czynniki zewnętrzne, gdzie człowiek ma odwagę odpowiedzieć na to wezwanie i pokonać wiele przeszkód wypływających ze świata i swojej natury. U nas w seminarium jest 65 alumnów i każdy z nich szedł inną drogą. W sposób zupełnie indywidualny przeżywał odkrywanie powołania – powiedział ks. Andrzej Przybylski.

W najbliższą niedzielę klerycy częstochowskiego seminarium, udadzą się do różnych parafii, zanosząc świadectwo własnej historii powołania. Będą inspirować kolejne pokolenia młodych ludzi do pójścia drogą powołania kapłańskiego, zakonnego lub życia konsekrowanego. – My nie powołujemy, ale chcemy być z ludźmi tych parafii. Pragniemy im tylko przypomnieć, że jest coś takiego jak seminarium, jak droga do kapłaństwa. Klerycy będą się spotykać z ministrantami, grupami młodych, ale również dorosłych, aby potwierdzić wszystkim jak bardzo my powołani potrzebujemy i „wisimy” na modlitwie Ludu Bożego – powiedział ks. Przybylski.

Tym razem alumni naszego seminarium będą obecni w dekanacie olsztyńskim, żareckim i w części dekanatu mykanowskiego. Będzie to okazja do spotkania z ministrantami i rozmów z nimi na temat odkrywania swojego powołania. Alumni spotkają się też z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania, oraz z działającymi w parafiach grupami modlitewnymi. Będą uczestniczyć w mszach świętych niedzielnych, aby swoją obecnością i modlitwą przypomnieć wiernym o trosce o powołania i o seminarium duchowne, w którym formują się przyszli kapłani.

- Dziękuję wszystkim za modlitwę o powołania i za powołanych oraz w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej o nią nieustannie proszę. Nie tylko w tygodniu modlitw, ale każdego dnia – zakończył rektor naszego seminarium.

W każdy czwartek podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu nasza wspólnota modli się w intencji powołań.


Kuria Częstochowa/AP