Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zapraszamy do kościoła seminaryjnego pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przy ul. Św. Barbary 41, w najbliższy czwartek, 25 kwietnia br., o godz. 20.00. Będzie to godzina adoracji przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań.

W dniach, w których Kościół szturmuje niebo o powołania kapłańskie i zakonne, czujemy wyraźnie, że obok naszych osobistych i wspólnotowych modlitw, Duch Święty zaprasza nas do zjednoczenia się w tym wołaniu do Pana żniwa. Dlatego pragniemy zaprosić wszystkich, którzy czują wezwanie do poświęcenia godziny czasu, aby we wspólnocie ludzi świeckich, duchownych i konsekrowanych modlić się o powołania.

Przeczytaj Orędzie Benedykta XVI na 50. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania

Dołączcie do nas, abyśmy, tak jak Maryja i  apostołowie, trwali razem w wieczerniku i modlili się do Ducha Świętego o odnowienie życia kapłańskiego i zakonnego oraz o odczytanie i odwagę do przyjęcia powołania Pana do wyłącznej służby w Jego Kościele. Proście Pana żniwa, a pośle robotników na swoje żniwo!

 

                                               Z serdecznym zaproszeniem w imieniu wspólnoty seminaryjnej,

                                                                       Ks. Andrzej Przybylski

                                                           Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

                                                                       Archidiecezji Częstochowskiej