Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zapraszamy do kościoła seminaryjnego pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przy ul. Św. Barbary 41, w najbliższy czwartek, 25 kwietnia br., o godz. 20.00. Będzie to godzina adoracji przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań.

W dniach, w których Kościół szturmuje niebo o powołania kapłańskie i zakonne, czujemy wyraźnie, że obok naszych osobistych i wspólnotowych modlitw, Duch Święty zaprasza nas do zjednoczenia się w tym wołaniu do Pana żniwa. Dlatego pragniemy zaprosić wszystkich, którzy czują wezwanie do poświęcenia godziny czasu, aby we wspólnocie ludzi świeckich, duchownych i konsekrowanych modlić się o powołania.

Przeczytaj Orędzie Benedykta XVI na 50. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania

Dołączcie do nas, abyśmy, tak jak Maryja i  apostołowie, trwali razem w wieczerniku i modlili się do Ducha Świętego o odnowienie życia kapłańskiego i zakonnego oraz o odczytanie i odwagę do przyjęcia powołania Pana do wyłącznej służby w Jego Kościele. Proście Pana żniwa, a pośle robotników na swoje żniwo!

 

                                               Z serdecznym zaproszeniem w imieniu wspólnoty seminaryjnej,

                                                                       Ks. Andrzej Przybylski

                                                           Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

                                                                       Archidiecezji Częstochowskiej