Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej dzieli się wielką radością narodzin do kapłaństwa kolejnych alumnów naszego Seminarium. Serdecznie zapraszamy Wszystkich, duchownych i świeckich,  na uroczystości święceń diakonatu i prezbiteratu.
 

W dniu 11 maja  br. (sobota), o godz. 10.00, w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie, 4 alumnów przyjmie z rąk J.E. Ks. Bpa Jana Wątroby święcenia diakonatu.
 

W dniu 18 maja br. (sobota), o godz. 10.00, w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie, J.E. Ks. Abp Wacław  Depo, metropolita częstochowski, udzieli święceń prezbiteratu 11 diakonom.
 

We współczesnych czasach, gdy w wielu miejscach na świecie brakuje kapłanów i gdy próbuje się obniżyć wartość i znaczenie tajemnicy kapłaństwa, takie wydarzenia powinny stać się wielkim świętem całego Kościoła.

Zapraszamy więc Was, drodzy Bracia Kapłani, na te wielkie dni, abyśmy przyjęli do naszej kapłańskiej wspólnoty naszych nowych braci – diakonów i prezbiterów. W czasie święceń wszyscy kapłani mogą wziąć udział w koncelebrze (należy mieć swoją albę i białą stułę).

Zaproszenie kierujemy też do wiernych świeckich. Niech i oni doświadczą tej wielkiej radości Boga z narodzin nowych kapłanów, bo przecież dać światu nowego kapłana więcej nawet znaczy niż wybudować nowy kościół.

Na tydzień przed święceniami kandydaci do diakonatu i prezbiteratu przeżywają swoje tygodniowe rekolekcje w milczeniu i modlitwie. Polecamy ich Waszej modlitwie.  

 

                                                                        W imieniu wspólnoty seminaryjnej, 

                                                                                  Ks. Andrzej Przybylski

                                                                                              Rektor