Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W wieku   74 lat zmarł dziś nad ranem ś.p. ks. prof. dr hab.  Stanisław Włodarczyk. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy poniedziałek (12 sierpnia). O godz. 9.00 w kościele seminaryjnym nastąpi wprowadzenie trumny z Ciałem i modlitwy za zmarłego Kapłana Stanisława. O godz. 11.00 Mszy św. pogrzebowej przewodniczył będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Następnie trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona w grobowcu Kanoników Kapituły Archikatedralnej na cmentarzu Kule w Częstochowie.

Ś.p. ks. dr. hab. Stanisław Włodarczyk urodził się 17.04.1939 r. w miejscowości Błaś w powiecie łaskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.05.1964 r. z rąk bp. Stefana Bareły. Pracował jako wikariusz w parafiach: Wieruszów, Dźbów, Świętej Rodziny w Częstochowie. Studiował w Rzymie  na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum, gdzie w 1973 r. uzyskał doktorat. Był wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przez wiele lat pełnił funkcję rektora Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Był Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości i Kanonikiem Gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Częstochowie.

Czytaj też: "To był kapłan zakochany w Biblii" - ś.p. ks. prof. Stanisława Włodarczyka wspomina abp Stanisław Nowak


+ + +

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa,

prezbiter Stanisław,

którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,

radował się wiecznie w niebieskiej chwale.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.