Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W wieku   74 lat zmarł dziś nad ranem ś.p. ks. prof. dr hab.  Stanisław Włodarczyk. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy poniedziałek (12 sierpnia). O godz. 9.00 w kościele seminaryjnym nastąpi wprowadzenie trumny z Ciałem i modlitwy za zmarłego Kapłana Stanisława. O godz. 11.00 Mszy św. pogrzebowej przewodniczył będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Następnie trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona w grobowcu Kanoników Kapituły Archikatedralnej na cmentarzu Kule w Częstochowie.

Ś.p. ks. dr. hab. Stanisław Włodarczyk urodził się 17.04.1939 r. w miejscowości Błaś w powiecie łaskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.05.1964 r. z rąk bp. Stefana Bareły. Pracował jako wikariusz w parafiach: Wieruszów, Dźbów, Świętej Rodziny w Częstochowie. Studiował w Rzymie  na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum, gdzie w 1973 r. uzyskał doktorat. Był wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Przez wiele lat pełnił funkcję rektora Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Był Kapelanem Honorowym Jego Świątobliwości i Kanonikiem Gremialnym Kapituły Archikatedralnej w Częstochowie.

Czytaj też: "To był kapłan zakochany w Biblii" - ś.p. ks. prof. Stanisława Włodarczyka wspomina abp Stanisław Nowak


+ + +

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa,

prezbiter Stanisław,

którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,

radował się wiecznie w niebieskiej chwale.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.