Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 9-12 grudnia 2013 roku już po raz XVI odbędą się w naszym seminarium Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym.

Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tej imprezie, która zalicza się do największych widowisk sportowych w środowiskach seminaryjnych. Jak co roku rozgrywki odbywać się będą w hali sportowej naszego seminarium w dwóch konkurencjach: drużynowej (3 zawodników)indywidualnej. W zawodach mogą brać udział Księża Przełożeni oraz Klerycy.

W Mistrzostwach Polski WSD obowiązują aktualne przepisy gry w Tenisa Stołowego zatwierdzone przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach wynosi 130 zł od osoby.

Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas rozgrywek. Jeśli nie posiadają Oni aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia NW do zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie, iż występują w zawodach na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia, które można pobrać z naszej strony prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: mistrzostwaTS@gmail.com lub drogą pocztową na niżej podany adres najpóźniej do 23 listopada 2013 roku.

Adres:

Wyższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej

kl. Dariusz Żydoń

ul. św. Barbary 41

42-200 Częstochowa


Formularz zgłoszenia można pobrać poniżej.

W zgłoszeniu proszę podać dane adresowe osoby (e-mail), do której ma być dostarczone pismo informujące o pozytywnej weryfikacji seminarium. Wraz z nim dostarczony będzie program zawodów.

Zgłoszenia telefoniczne nie są respektowane ! ! !

 

Wszelkie informacje proszę kierować pod adres:

mistrzostwaTS@gmail.com

 

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SYMPATYCZNA, SPORTOWA ATMOSFERA GWARANTOWANA

DO ZOBACZENIA PRZY STOLE

 

Klub Uczelniany

Akademickiego Związku Sportowego

WSD Częstochowa

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Formularz zgłoszenia do XVI Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym. doc 47,50 KB Pobierz