Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W niedzielę, 17 listopada 2013 roku klerycy naszego Seminarium udają się na kolejną niedzielę powołań.

Są to cykliczne wyjazdy alumnów do wybranych parafii archidiecezji, aby modlić się ze wspólnotami parafialnymi w intencji powołań, dać świadectwo - zwłaszcza wobec młodych - o powołaniu kapłańskim i życiu w seminarium. Tam, gdzie dotrą księża przełożeni i diakoni głoszone są również okolicznościowe kazania związane z kapłaństwem i powołaniami.

Tym razem klerycy wyjeżdżają do parafii dekanatu praszkowskiego i dekanatu NMP Pocieszenia w Wieluniu. W sumie będą przebywać w 20 parafiach. W tym samym dniu alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, które mieści się w budynkach naszego seminarium, wyjeżdżają na niedzielę seminaryjną do parafii w swojej diecezji.

W trakcie spotkań w parafiach klerycy zapraszają ludzi świeckich do włączenia się w systematyczną modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, a także do wspólnot przyjaciół seminarium. Do najczęstszych i najważniejszych spotkań należą spotkania z ministrantami i z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. Ważnym elementem niedzieli seminaryjnej jest poznanie wspólnot parafialnych w diecezji i realiów życia kapłańskiego.