Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W niedzielę, 17 listopada 2013 roku klerycy naszego Seminarium udają się na kolejną niedzielę powołań.

Są to cykliczne wyjazdy alumnów do wybranych parafii archidiecezji, aby modlić się ze wspólnotami parafialnymi w intencji powołań, dać świadectwo - zwłaszcza wobec młodych - o powołaniu kapłańskim i życiu w seminarium. Tam, gdzie dotrą księża przełożeni i diakoni głoszone są również okolicznościowe kazania związane z kapłaństwem i powołaniami.

Tym razem klerycy wyjeżdżają do parafii dekanatu praszkowskiego i dekanatu NMP Pocieszenia w Wieluniu. W sumie będą przebywać w 20 parafiach. W tym samym dniu alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, które mieści się w budynkach naszego seminarium, wyjeżdżają na niedzielę seminaryjną do parafii w swojej diecezji.

W trakcie spotkań w parafiach klerycy zapraszają ludzi świeckich do włączenia się w systematyczną modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, a także do wspólnot przyjaciół seminarium. Do najczęstszych i najważniejszych spotkań należą spotkania z ministrantami i z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania. Ważnym elementem niedzieli seminaryjnej jest poznanie wspólnot parafialnych w diecezji i realiów życia kapłańskiego.