Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sobotnie popołudnia to czas, kiedy w naszym seminarium spotykają się różne wspólnoty i ruchy, w których działają alumni. Najbliższa sobota będzie przestrzenią wspólnej modlitwy osób należących do tych grup. Zawołamy o dary Ducha Świętego dla naszej wspólnoty i dzieła Nowej Ewangelizacji.

Modlitwie będą przewodniczyć klerycy związani z Grupą Modlitewną. Miejscem wspólnego wołania będzie kaplica Zesłania Ducha Świętego, w której klerycy od kilku dni przeżywają codzienną Mszę świętą oraz inne nabożeńtwa.

Zapraszamy do duchowej jedności ze wspólnotą seminaryjną i prosimy o modlitwę w naszej intencji oraz za owoce dzieła Nowej Ewangelizacji. Jest to bowiem nasza inicjatywa wewnętrzna.


Czytaj też: Działalność duszpasterska alumnów


kl. Jacek Kijas