Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sobotnie popołudnia to czas, kiedy w naszym seminarium spotykają się różne wspólnoty i ruchy, w których działają alumni. Najbliższa sobota będzie przestrzenią wspólnej modlitwy osób należących do tych grup. Zawołamy o dary Ducha Świętego dla naszej wspólnoty i dzieła Nowej Ewangelizacji.

Modlitwie będą przewodniczyć klerycy związani z Grupą Modlitewną. Miejscem wspólnego wołania będzie kaplica Zesłania Ducha Świętego, w której klerycy od kilku dni przeżywają codzienną Mszę świętą oraz inne nabożeńtwa.

Zapraszamy do duchowej jedności ze wspólnotą seminaryjną i prosimy o modlitwę w naszej intencji oraz za owoce dzieła Nowej Ewangelizacji. Jest to bowiem nasza inicjatywa wewnętrzna.


Czytaj też: Działalność duszpasterska alumnów


kl. Jacek Kijas