Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Sobotnie popołudnia to czas, kiedy w naszym seminarium spotykają się różne wspólnoty i ruchy, w których działają alumni. Najbliższa sobota będzie przestrzenią wspólnej modlitwy osób należących do tych grup. Zawołamy o dary Ducha Świętego dla naszej wspólnoty i dzieła Nowej Ewangelizacji.

Modlitwie będą przewodniczyć klerycy związani z Grupą Modlitewną. Miejscem wspólnego wołania będzie kaplica Zesłania Ducha Świętego, w której klerycy od kilku dni przeżywają codzienną Mszę świętą oraz inne nabożeńtwa.

Zapraszamy do duchowej jedności ze wspólnotą seminaryjną i prosimy o modlitwę w naszej intencji oraz za owoce dzieła Nowej Ewangelizacji. Jest to bowiem nasza inicjatywa wewnętrzna.


Czytaj też: Działalność duszpasterska alumnów


kl. Jacek Kijas