Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Już od wielu lat wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, modli się do Boga starożytnym śpiewem Akatystu. Również w tym roku, wszystkich czcicieli Maryi serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę niezwykłą modlitwę uwielbienia Matki Bożej. Śpiew przygotowują i wykonują klerycy naszego Seminarium.

Nabożeństwo maryjne ze śpiewem Akatystu odbędzie się w dniu 8 grudnia (niedziela) br. o godz. 17.30, w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie, przy ul. Św. Barbary 41.

Uczestnicy nabożeństwa będą mogli nabyć karty adwentowe, przygotowane przez kleryków należących do wspólnot: Ruchu Światło-Życie oraz Kleryckiego Koła Caritas. Koszt to dobrowolna ofiara. Dochód ze sprzedaży kartek zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci z ubogich rodzin.

„Akatyst” ku czci Bogurodzicy jest jedną z najstarszych form nabożeństw maryjnych. To Oficjum wotywne, zaczerpnięte z liturgii bizantyjskiej, szybko zaadaptowane do liturgii obrządku łacińskiego, powstało prawdopodobnie na przełomie V i VI wieku. Jego autorstwo przypisuje się najczęściej żyjącego w VI w. mnichowi syryjskiemu diakonowi Romanowi Pieśniarzowi (Romanos Melodos).

Hymn, przeplatany śpiewem i krótkimi modlitwami, odmawianymi przez kapłana lub diakona, wykonywany jest w pozycji „akathiden”, (z greckiego: "nie siedząc") „na stojąco”, stąd nazwa. Utwór składa się z 24 strof, z których każda rozpoczyna się kolejną literą alfabetu (w oryginale - alfabetu greckiego). Opowiada historię Wcielenia Słowa Bożego, macierzyństwa Maryi i Narodzenia Chrystusa. Po krótkim wprowadzeniu w biblijną historię następuje podniosły śpiew uwielbienia Bogarodzicy, rozpoczynający się radosnym „Witaj” – „Ave”, nawiązującym do uwielbienia anielskiego. "Akatyst" stanowi znakomity przykład bizantyjskiej poezji religijnej, języka liturgii Kościoła wschodniego.

Ten właśnie hymn jest najbardziej znanym Akatystem, należy jednak pamiętać, że w liturgii wschodniej istnieją też podobne pieśni poświęcone zarówno Panu Jezusowi, jak i świętym, zwłaszcza męczennikom pierwszych wieków. Łączy je zarówno sposób wykonania - na stojąco, jak i budowa literacka każdego takiego utworu, nawiązująca do liter alfabetu.

 

                                                Z serdecznym zaproszeniem

                                                            Rektor z całą wspólnotą

                                               Wyższego Seminarium Duchownego

                                   Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej