Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Już od wielu lat wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, modli się do Boga starożytnym śpiewem Akatystu. Również w tym roku, wszystkich czcicieli Maryi serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę niezwykłą modlitwę uwielbienia Matki Bożej. Śpiew przygotowują i wykonują klerycy naszego Seminarium.

Nabożeństwo maryjne ze śpiewem Akatystu odbędzie się w dniu 8 grudnia (niedziela) br. o godz. 17.30, w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie, przy ul. Św. Barbary 41.

Uczestnicy nabożeństwa będą mogli nabyć karty adwentowe, przygotowane przez kleryków należących do wspólnot: Ruchu Światło-Życie oraz Kleryckiego Koła Caritas. Koszt to dobrowolna ofiara. Dochód ze sprzedaży kartek zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci z ubogich rodzin.

„Akatyst” ku czci Bogurodzicy jest jedną z najstarszych form nabożeństw maryjnych. To Oficjum wotywne, zaczerpnięte z liturgii bizantyjskiej, szybko zaadaptowane do liturgii obrządku łacińskiego, powstało prawdopodobnie na przełomie V i VI wieku. Jego autorstwo przypisuje się najczęściej żyjącego w VI w. mnichowi syryjskiemu diakonowi Romanowi Pieśniarzowi (Romanos Melodos).

Hymn, przeplatany śpiewem i krótkimi modlitwami, odmawianymi przez kapłana lub diakona, wykonywany jest w pozycji „akathiden”, (z greckiego: "nie siedząc") „na stojąco”, stąd nazwa. Utwór składa się z 24 strof, z których każda rozpoczyna się kolejną literą alfabetu (w oryginale - alfabetu greckiego). Opowiada historię Wcielenia Słowa Bożego, macierzyństwa Maryi i Narodzenia Chrystusa. Po krótkim wprowadzeniu w biblijną historię następuje podniosły śpiew uwielbienia Bogarodzicy, rozpoczynający się radosnym „Witaj” – „Ave”, nawiązującym do uwielbienia anielskiego. "Akatyst" stanowi znakomity przykład bizantyjskiej poezji religijnej, języka liturgii Kościoła wschodniego.

Ten właśnie hymn jest najbardziej znanym Akatystem, należy jednak pamiętać, że w liturgii wschodniej istnieją też podobne pieśni poświęcone zarówno Panu Jezusowi, jak i świętym, zwłaszcza męczennikom pierwszych wieków. Łączy je zarówno sposób wykonania - na stojąco, jak i budowa literacka każdego takiego utworu, nawiązująca do liter alfabetu.

 

                                                Z serdecznym zaproszeniem

                                                            Rektor z całą wspólnotą

                                               Wyższego Seminarium Duchownego

                                   Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej