Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Życzenia Bożonarodzeniowe Księży Przełożonych WSD Częstochowa i WSD SosnowiecŻyczenia Bożonarodzeniowe kleryków WSD Częstochowa i WSD Sosnowiec

Częstochowa, Boże Narodzenie 2013 r.


"Z Jezusem Chrystusem

rodzi się zawsze i odradza radość!"


Franciszek, "Evangelii gaudium"

 

W imieniu całej wspólnoty

Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie

przesyłam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech święta Bożego Narodzenia staną się źródłem nowej nadziei i radości

dla każdego z Was osobiście,

dla rodzin i wspólnot, w których żyjecie.

Bóg, przez swoje Wcielenie, rozprasza każde ciemności,

każdy smutek potrafi zamienić w radość.

Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych! Niech więc Bóg na nowo narodzi się w nas

przez wiarę, nadzieję i miłość,

 a przez nasze głoszenie Ewangelii

niech przyniesie pokój wszędzie tam,

dokąd Go zaniesiecie.Z modlitwą i wdzięcznością za wszelkie dobro,

Ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD Częstochowa