Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Życzenia Bożonarodzeniowe Księży Przełożonych WSD Częstochowa i WSD SosnowiecŻyczenia Bożonarodzeniowe kleryków WSD Częstochowa i WSD Sosnowiec

Częstochowa, Boże Narodzenie 2013 r.


"Z Jezusem Chrystusem

rodzi się zawsze i odradza radość!"


Franciszek, "Evangelii gaudium"

 

W imieniu całej wspólnoty

Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie

przesyłam najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech święta Bożego Narodzenia staną się źródłem nowej nadziei i radości

dla każdego z Was osobiście,

dla rodzin i wspólnot, w których żyjecie.

Bóg, przez swoje Wcielenie, rozprasza każde ciemności,

każdy smutek potrafi zamienić w radość.

Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych! Niech więc Bóg na nowo narodzi się w nas

przez wiarę, nadzieję i miłość,

 a przez nasze głoszenie Ewangelii

niech przyniesie pokój wszędzie tam,

dokąd Go zaniesiecie.Z modlitwą i wdzięcznością za wszelkie dobro,

Ks. Andrzej Przybylski

Rektor WSD Częstochowa