Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Długą tradycją jest organizowanie w naszym seminarium rekolekcji powołaniowych dla chłopców. Również w tym roku, w trakcie ferii zimowych, zapraszamy chłopców ze szkół średnich, maturzystów i młodzież akademicką na taki weekend w seminarium duchownym.

Będziemy wdzięczni za przekazanie tego zaproszenia młodym, którzy mogliby być zainteresowani taką formą ćwiczeń duchowych.

Rekolekcje zaczną się w piątek, 24 stycznia 2014r. o godz. 16.00, a zakończą w niedzielę, 26 stycznia 2014r. ok. godz. 16.00. Jeśli to możliwe, młodzi przyjeżdżają ze śpiworami.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wiary wynosi 70 złotych.

Termin zgłoszenia: 21 stycznia 2014 r.

Prosimy nie kierować na to spotkanie młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

                                                           Z wdzięcznością,

                                                           Ks. Andrzej Przybylski – rektor


Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej

ul. Św. Barbary 41; 42-200 Częstochowa, Tel. 034-3651215;

e-mail:seminarium@niedziela.pl

www.seminarium.czest.pl

 

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Karta zgłoszenia.doc doc 29,00 KB Pobierz