Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zapraszamy serdecznie na koncert w kościele seminaryjnym Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (Częstochowa, ul. Św. Barbary 41). Odbędzie się on w niedzielę 26 stycznia 2014 r. o godz. 17.00. Wstęp wolny.

Kolędy wykonają klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej po dyrekcją Ks. Marka Cisowskiego.

W czasie koncertu odbędzie się kwesta przeznaczona na dofinansowanie udziału kleryków w kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie.

Patronat nad koncertem objął abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania.
***


W niedzielę 12 stycznia w sosnowieckiej katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wystąpił nasz seminaryjny chór z koncertem kolęd i pastorałek. W gronie chórzystów znaleźli się klerycy obu seminariów. Dla wielu alumnów seminarium częstochowskiego była to pierwsza wizyta w bazylice katedralnej w Sosnowcu.

Zobacz galerię zdjęć z koncertu kolęd w sosnowieckiej katedrze


W wykonaniu chóru i solistów zabrzmiały tradycyjne kolędy, pastorałki i łacińskie pieśni bożonarodzeniowe. Zgromadzona w „matce kościołów sosnowieckich” publiczność całym sercem odpowiedziała na zachętę ks. Marka Cisowskiego – dyrygenta chóru – do włączenia się w śpiew.

Na koniec ks. bp Grzegorz Kaszak podziękował za wspaniałą ucztę muzyczną, która pozwoliła słuchaczom oderwać się od codziennych problemów i zapewnił, że przed takim zespołem otworem stoją inne miejsca koncertowe.

Po występie wszyscy klerycy wraz z ks. bp. Grzegorzem i przełożonymi udali się do Domu Katolickiego na kolację.