Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Serdecznie zapraszamy na wspólne obchody wspomnienia św. Tomasza z Akwinu. Odbędą się one w dniu 28 stycznia (wtorek) 2014 r.  w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 41.


Program spotkania:

Godz. 17.00 – Kościół seminaryjny

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Wszystkich kapłanów zapraszamy do koncelebry.

Godz. 18.15 – Aula św. Jadwigi Królowej

Wykład okolicznościowy pt. „Dlaczego św. Tomasz dzisiaj?” – Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński. Po wykładzie będzie możliwość dyskusji.

Ok. godz. 19.30 – Wspólna kolacja w refektarzu seminaryjnym.


Gościem tegorocznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu będzie Pan Profesor dr hab. Piotr Jaroszyński (ur. 1955 r. w Łodzi) – uczeń, a następnie współpracownik O. Mieczysława A. Krąpca. W 1983 roku uzyskał stopień doktora filozofii (Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej – promotor O. Prof. dr hab. M.A. Krąpiec), a habilitował się w 1990 roku (Estetyka a filozofia piękna). Odbył również studia w Pontifical Institute of Medieval Studies w University of Toronto. Od roku 1991 jest kierownikiem Katedry Filozofii Kultury  KUL. Jest członkiem Towarzystw Filozoficznych  w Polsce, USA, Włoszech i Szwajcarii. Wykłada również w Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu. Jest autorem wielu książek, podręczników i artykułów. M.in. Metafizyka i sztuka, Warszawa 1996; Nauka w kulturze, Radom 2002; Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Lublin 2008; Metafizyka czy ontologia?, Lublin 2011.