Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Serdecznie zapraszamy na wspólne obchody wspomnienia św. Tomasza z Akwinu. Odbędą się one w dniu 28 stycznia (wtorek) 2014 r.  w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 41.


Program spotkania:

Godz. 17.00 – Kościół seminaryjny

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Wszystkich kapłanów zapraszamy do koncelebry.

Godz. 18.15 – Aula św. Jadwigi Królowej

Wykład okolicznościowy pt. „Dlaczego św. Tomasz dzisiaj?” – Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński. Po wykładzie będzie możliwość dyskusji.

Ok. godz. 19.30 – Wspólna kolacja w refektarzu seminaryjnym.


Gościem tegorocznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu będzie Pan Profesor dr hab. Piotr Jaroszyński (ur. 1955 r. w Łodzi) – uczeń, a następnie współpracownik O. Mieczysława A. Krąpca. W 1983 roku uzyskał stopień doktora filozofii (Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej – promotor O. Prof. dr hab. M.A. Krąpiec), a habilitował się w 1990 roku (Estetyka a filozofia piękna). Odbył również studia w Pontifical Institute of Medieval Studies w University of Toronto. Od roku 1991 jest kierownikiem Katedry Filozofii Kultury  KUL. Jest członkiem Towarzystw Filozoficznych  w Polsce, USA, Włoszech i Szwajcarii. Wykłada również w Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu. Jest autorem wielu książek, podręczników i artykułów. M.in. Metafizyka i sztuka, Warszawa 1996; Nauka w kulturze, Radom 2002; Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Lublin 2008; Metafizyka czy ontologia?, Lublin 2011.