Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W niedzielę 19 stycznia 2014 roku klerycy naszego Wyższego Seminarium Duchownego udają się do parafii dwóch dekanatów: NMP Królowej Polski i św. Piotra i Pawła w Zawierciu.

Jest to kolejna obecność wspólnoty seminaryjnej na terenie archidiecezji częstochowskiej w ramach tzw. niedziel powołań. W sumie klerycy i księża przełożeni będą w 18 parafiach tego regionu. Zwykle są to trzy lub dwuosobowe zespoły, które będą posługiwać podczas niedzielnej liturgii, spotykać się z młodymi, szczególnie z ministrantami, aby dzielić się z nimi świadectwem swojego powołania do kapłaństwa, a w trakcie spotkań ze wspólnotami dorosłych zachęcać będą do wytrwałej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne oraz do modlitwy za kapłanów.

Tam, gdzie dotrą księża przełożeni i diakoni, będą oni również głosić okolicznościowe kazania na Mszach świętych. Coraz częściej klerycy w swoich spotkaniach "powołaniowych" korzystają z nowoczesnych technik przekazu, przygotowują filmy i prezentacje multimedialne o seminarium, powołaniu i życiu kapłańskim.

Już teraz wspólnota seminaryjna dziękuje wszystkim duszpasterzom i wiernym z dekanatów zawierciańskich za życzliwe przyjęcie.