Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W niedzielę 19 stycznia 2014 roku klerycy naszego Wyższego Seminarium Duchownego udają się do parafii dwóch dekanatów: NMP Królowej Polski i św. Piotra i Pawła w Zawierciu.

Jest to kolejna obecność wspólnoty seminaryjnej na terenie archidiecezji częstochowskiej w ramach tzw. niedziel powołań. W sumie klerycy i księża przełożeni będą w 18 parafiach tego regionu. Zwykle są to trzy lub dwuosobowe zespoły, które będą posługiwać podczas niedzielnej liturgii, spotykać się z młodymi, szczególnie z ministrantami, aby dzielić się z nimi świadectwem swojego powołania do kapłaństwa, a w trakcie spotkań ze wspólnotami dorosłych zachęcać będą do wytrwałej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne oraz do modlitwy za kapłanów.

Tam, gdzie dotrą księża przełożeni i diakoni, będą oni również głosić okolicznościowe kazania na Mszach świętych. Coraz częściej klerycy w swoich spotkaniach "powołaniowych" korzystają z nowoczesnych technik przekazu, przygotowują filmy i prezentacje multimedialne o seminarium, powołaniu i życiu kapłańskim.

Już teraz wspólnota seminaryjna dziękuje wszystkim duszpasterzom i wiernym z dekanatów zawierciańskich za życzliwe przyjęcie.