Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Częstochowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. prał. dr. Mariana Szczepańskiego, oficjała Sądu Metropolitalnego w Częstochowie, wykładowcy prawa kanonicznego. Uroczystościom przewodniczył abp Stanisław Nowak, a Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. W uroczystościach uczestniczyła również rodzina oraz przyjaciele zmarłego kapłana.

- Ks. prał. Marian Szczepański zrobił bardzo wiele dla naszej metropolii – zaznaczał w homilii abp Nowak. Arcybiskup senior wskazał na ogrom pracy, jaki włożył ks. Szczepański w organizację sądu metropolitalnego w naszej archidiecezji. Określił naszego profesora jako "skarb" archidiecezji i "tytana pracy". Dziękował obecnym na Eucharystii rodzicom ks. Prałata za trud wychowania, który przyniósł tak piękne owoce.

W imieniu Sądu Metropolitalnego słowa podziękowania wygłosił ks. Błażej Borówka. Ukazując ogrom zasług pierwszego oficjała częstochowskiego sądu metropolitalnego, wyraził nadzieję, iż przed Najwyższym Trybunałem ks. Szczepański usłyszy oczekiwaną sentencję wyroku: "Wejdź do radości twego Pana" (por. Mt 25,21).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro w kościele parafialnym pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach Miasto. Eucharystii, która rozpocznie się o godz. 12, będzie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.


Kuria Częstochowa/JK***


UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

Śp.  KSIĘDZA PROFESORA

MARIANA SZCZEPAŃSKIEGO

P r o g r a m    s z c z e g ó ł o w y

Piątek, 21 lutego 2014r.

18.00 – Przywiezienie zmarłego do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ul. Św. Barbary 41. Uroczyste wprowadzenie do kościoła seminaryjnego.

18.15 – Modlitwa różańcowa w intencji Zmarłego

19.00 – Eksporta. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Antoniego Długosza.

20.00 – 23.00 – Czuwanie modlitewne przy trumnie

 

Sobota, 22 lutego 2014r.

7.30 – Jutrznia z oficjum za zmarłych

8.00 – 9.45 – Czuwanie modlitewne przy trumnie

9.50 – Modlitwy pożegnalne. Wyprowadzenie Zmarłego z kościoła seminaryjnego i przewiezienie do kościoła parafialnego w Żarkach Mieście

11.00 – Wprowadzenie Zmarłego do kościoła parafialnego w Żarkach Mieście. Czuwanie modlitewne.

12.00 – Msza św. pogrzebowa koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.


Po Mszy świętej procesja na cmentarz w Żarkach i złożenie ciała Zmarłego do grobu rodzinnego.

ks. Andrzej Przybylski
Rektor WSD