Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów„Podaruj Kroplę Miłości”

          Kleryckie Koło Caritas w dniu 1 marca 2014 roku od godziny 9.00 do 13.00 w Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie organizuje akcję zbierania krwi, która ma na celu promowanie i zachęcanie mieszkańców Częstochowy do honorowego krwiodawstwa.

     Inicjatywa ta zrodziła się z potrzeby serca Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Diecezji Sosnowieckiej, by pomóc ludziom potrzebującym. Taka forma pomocy często ratuje życie osobom chorym i tym, które ucierpiały w wypadkach. Zdarza się, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo drugi człowiek – zwłaszcza chory – potrzebuje naszego wsparcia. Jak przypominał Kardynał Stefan Wyszyński: „dar to przede wszystkim czas i miłość”.

       Akcja pod hasłem: „Znajdź czas! Podaruj Kroplę miłości” pokazuje, że możemy podarować więcej niż myślimy. Oddanie „KROPLI” krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY – często utraconej z powodu choroby. Krew to NADZIEJA na wyleczenie, to przejaw chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO. Oddanie krwi to dla nas tak niewiele, jednak dla chorych to bardzo dużo, bo krew to ŻYCIE!

Serdecznie zapraszamy do naszego Seminarium i w imieniu chorych prosimy Was o pomoc.

 

Przełożeni i Alumni

Wyższych Seminariów Duchownych

Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej