Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Tradycyjnie w Środę Popielcową w naszym seminarium rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Po ich zakończeniu w sobotę alumni roku III i IV przyjmą posługi lektoratu i akolitatu z rąk bp. Antoniego Długosza.

Rekolekcje dla seminarzystów wygłosi w tym roku o. Stanisław Jarosz OSPPE, znany i ceniony kaznodzieja. Paulin jest proboszczem parafii św. Ludwika we Włodawie i przeorem klasztoru. Odpowiada w parafii za Drogę Neokatechumenalną. W przeszłości o. Jarosz był definitorem generalnym Zakonu Paulinów oraz moderatorem dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Prosimy o modlitwę, aby dla naszej wspólnoty seminaryjnej rekolekcje były owocnym czasem, pełnym ciszy i bliskiego spotkania z przemawiającym do nas Bogiem. Będzie szczególny czas dla braci z roku III i IV. Poprzez przyjętą posługę lektoratu alumni III roku będą wspomagać duchowieństwo w głoszeniu słowa Bożego oraz krzewieniu wiary, zwłaszcza poprzez osobiste świadectwo.

Posługa akolitatu oznacza dla kleryków z IV roku, że zostaną pomocnikami diakonów i prezbiterów w rozdzielaniu ludowi Komunii Świętej. Będą mogli również w określonych sytuacjach zanosić ją do chorych. W szczególnych okolicznościach akolita może także wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji i schować Go do tabernaculum, jednak bez błogosławieństwa.

Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej i życzymy owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

Jako pomoc niech posłuży w tym celu Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2014 r.


kl. Jacek Kijas