Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W najbliższy piątek (4 kwietnia) ulicami Częstochowy maszerować będą wierni zgromadzeni na nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 19 na Placu Daszyńskiego. W przygotowanie wspólnej modlitwy zaangażowani są młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży archidiecezji częstochowskiej, a także członkowie innych wspólnot, Liturgiczna Służba Ołtarza, dzieci.

W tym roku swoją stację będą mieli również bezdomni, którzy zaangażowali się w przygotowanie Drogi Krzyżowej.


Kuria Częstochowa