Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Referat Duszpasterstwa Młodzieżowego i Akademickiego serdecznie zaprasza na obchody Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową do Bazylki Archikatedralnej w Częstochowie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00 czuwaniem modlitewno-ewangelizacyjnym na placu przed Archikatedrą. O godz. 15.00 rozpocznie się Liturgia Niedzieli Palmowej wraz z procesją z palmami oraz z Eucharystią pod przewodnictwem abp. Wacława Depo – metropolity częstochowskiego.

Również podczas Mszy św. wieńczącej Dzień Młodzieży obchodzony na szczeblu diecezjalnym abp Wacław Depo udzieli błogosławieństwa Archidiecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży przygotowującemu ŚDM.

W związku z tym zapraszamy na tę Eucharystię przedstawicieli grup młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych, a także Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Kuria Częstochowa