Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wielkanoc A.D. 2014


Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

 

Pragnę dołączyć do wszystkich otrzymanych przez Was życzeń na święta wielkanocne

i razem z całą wspólnotą Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie

podzielić się wielką radością z dobrej nowiny

o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Niech dla wszystkich, bez względu na drogi powołania,

spełniane zadania i doświadczenie w wierze,

prawda o zwycięstwie Boga nad złem, grzechem, cierpieniem i śmiercią

staje się źródłem odnowionej wiary, nadziei i miłości.

 


Z wdzięcznością za wszelkie dobro i modlitwą

w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej

Rektor

Ks. Andrzej Przybylski