Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wielkanoc A.D. 2014


Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

 

Pragnę dołączyć do wszystkich otrzymanych przez Was życzeń na święta wielkanocne

i razem z całą wspólnotą Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie

podzielić się wielką radością z dobrej nowiny

o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Niech dla wszystkich, bez względu na drogi powołania,

spełniane zadania i doświadczenie w wierze,

prawda o zwycięstwie Boga nad złem, grzechem, cierpieniem i śmiercią

staje się źródłem odnowionej wiary, nadziei i miłości.

 


Z wdzięcznością za wszelkie dobro i modlitwą

w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej

Rektor

Ks. Andrzej Przybylski