Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Cała wspólnota Seminarium wyruszy w środę, 23 kwietnia br. na kanonizację Jana Pawła II i bł. Jana XXIII do Rzymu. W sumie w pielgrzymce weźmie udział 91 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej.

Opiekę duchową nad wspólnotą pełnić będzie czterech wychowawców seminaryjnych. Po drodze do Rzymu klerycy odwiedzą między innymi: Velehrad, Wiedeń, Padwę, La Vernę i Asyż. Głównym szlakiem prowadzącym do Rzymu będą miejsca związane z postacią św. Franciszka z Asyżu. Klerycy wezmą udział w nabożeństwie w La Vernie - miejscu gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty. Modlić się też będą w bazylice w Asyżu. W samym Rzymie wezmą najpierw udział w nocnym czuwaniu, a następnie w uroczystościach kanonizacyjnych na placu św. Piotra.

Wyjazd całej wspólnoty seminaryjnej stał się możliwy dzięki dużej mobilizacji kleryków, którzy w większości sami postarali się o fundusze na ten wyjazd. Z konkretną pomocą w sfinansowaniu tej pielgrzymki przyszli również kapłani archidiecezji częstochowskiej i sosnowieckiej, którzy wsparli alumnów w realizacji tego wydarzenia.

Współbraciom w kapłaństwie serdecznie dziękujemy za ten ważny gest solidarności z alumnami. To dzięki życzliwości wielu kapłanów alumni obydwu seminariów będą mogli wpisać w historię swojej drogi do kapłaństwa świadectwo obecności podczas tak ważnego wydarzenia w dziejach Kościoła, jakim jest kanonizacja bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII.