Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Cała wspólnota Seminarium wyruszy w środę, 23 kwietnia br. na kanonizację Jana Pawła II i bł. Jana XXIII do Rzymu. W sumie w pielgrzymce weźmie udział 91 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej.

Opiekę duchową nad wspólnotą pełnić będzie czterech wychowawców seminaryjnych. Po drodze do Rzymu klerycy odwiedzą między innymi: Velehrad, Wiedeń, Padwę, La Vernę i Asyż. Głównym szlakiem prowadzącym do Rzymu będą miejsca związane z postacią św. Franciszka z Asyżu. Klerycy wezmą udział w nabożeństwie w La Vernie - miejscu gdzie św. Franciszek otrzymał stygmaty. Modlić się też będą w bazylice w Asyżu. W samym Rzymie wezmą najpierw udział w nocnym czuwaniu, a następnie w uroczystościach kanonizacyjnych na placu św. Piotra.

Wyjazd całej wspólnoty seminaryjnej stał się możliwy dzięki dużej mobilizacji kleryków, którzy w większości sami postarali się o fundusze na ten wyjazd. Z konkretną pomocą w sfinansowaniu tej pielgrzymki przyszli również kapłani archidiecezji częstochowskiej i sosnowieckiej, którzy wsparli alumnów w realizacji tego wydarzenia.

Współbraciom w kapłaństwie serdecznie dziękujemy za ten ważny gest solidarności z alumnami. To dzięki życzliwości wielu kapłanów alumni obydwu seminariów będą mogli wpisać w historię swojej drogi do kapłaństwa świadectwo obecności podczas tak ważnego wydarzenia w dziejach Kościoła, jakim jest kanonizacja bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII.