Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W niedzielę, 11 maja 2014r. rozpoczyna się w Kościele 51.Tydzień modlitw o powołania. Każda z naszych wspólnot, jako mała cząstka Kościoła, wołać będzie do Pana żniwa o nowych „robotników”. Wielka jest siła modlitwy, a im bardziej jest zjednoczona, tym skuteczniejsza.

Mając w pamięci ubiegłoroczne spotkanie modlitewne, również i w tym roku serdecznie zapraszamy do kościoła seminaryjnego w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 41 na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych i rodzinnych.

Nasza modlitwa odbędzie się w czwartek, 15 maja 2014 r. o godz. 20.00. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich, duchownych i świeckich, a szczególnie wspólnoty chrześcijańskie, zakonne, parafialne abyśmy mogli razem dziękować Jezusowi i prosić Go o dar powołań dla naszych seminariów, nowicjatów i wszelkich innych miejsc poświęcenia życia na służbę Ewangelii.

                                        
Z gorącym zaproszeniem w imieniu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej,

                                                           
Ks. Andrzej Przybylski – Rektor

 

Czytaj też: Niedziela powołań w Częstochowie