Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Najbliższa niedziela, 11 maja 2014r. to tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza, która jednocześnie rozpoczyna 51. Tydzień modlitw o powołania. Z tej okazji klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej udadzą się do 15 parafii dekanatów św. Wojciecha i św. Zygmunta w Częstochowie.

Klerycy włączą się w parafialną liturgię niedzielną, będą prowadzić modlitwy o powołania i spotykać się z grupami młodych, aby zaświadczyć o własnej drodze odkrycia powołania do kapłaństwa. Kazania okolicznościowe w wybranych parafiach wygłoszą wychowawcy seminaryjni i ojcowie duchowni.

Tym samym rozpoczyna się w Kościele czas wzmożonej modlitwy o powołania, szczególnie, że kończy się już rok szkolny, a od 1 czerwca br. rozpocznie się okres rekrutacji kandydatów do seminarium na nowy rok akademicki.

Jak co roku, Rektor Seminarium zwraca się ze szczególną prośbą, aby do każdego nabożeństwa majowego i czerwcowego dołączyć modlitwę w intencji powołań.

Ważnym akcentem w tegorocznej działalności powołaniowej będzie również zapowiedziana na 14 czerwca br. Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej.

Pielgrzymka ta odbędzie się w kościele seminaryjnym i na terenie ogrodów seminaryjnych.


Czytaj też: Wspólna modlitwa o powołania