Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Alumni V roku naszego seminarium w sobotę wieczorem rozpoczną w Olsztynie rekolekcje w milczeniu. To bezpośredni czas przygotowania do przyjęcia święceń diakonatu.

Rekolekcje poprowadzi ojciec duchowny rocznika - ks. Paweł Dzierzkowski. Razem z 5 klerykami częstochowskiego seminarium duchowe ćwiczenia odbędzie 3 kleryków z seminarium sosnowieckiego.

To bardzo ważne, byśmy otoczyli naszych braci modlitwą, aby jak najlepiej przygotowali się do przyjęcia święceń diakonatu.

W dniu 31 maja 2014 r. o godz. 10:00 w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie 5 alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej otrzyma święcenia diakonatu z rąk bp. Antoniego Długosza.

Prosimy gorąco o modlitwę i zapraszamy na święcenia w bazylice archikatedralnej w ostatnią sobotę maja.


kl. Jacek Kijas