Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Alumni V roku naszego seminarium w sobotę wieczorem rozpoczną w Olsztynie rekolekcje w milczeniu. To bezpośredni czas przygotowania do przyjęcia święceń diakonatu.

Rekolekcje poprowadzi ojciec duchowny rocznika - ks. Paweł Dzierzkowski. Razem z 5 klerykami częstochowskiego seminarium duchowe ćwiczenia odbędzie 3 kleryków z seminarium sosnowieckiego.

To bardzo ważne, byśmy otoczyli naszych braci modlitwą, aby jak najlepiej przygotowali się do przyjęcia święceń diakonatu.

W dniu 31 maja 2014 r. o godz. 10:00 w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie 5 alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej otrzyma święcenia diakonatu z rąk bp. Antoniego Długosza.

Prosimy gorąco o modlitwę i zapraszamy na święcenia w bazylice archikatedralnej w ostatnią sobotę maja.


kl. Jacek Kijas