Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Alumni V roku naszego seminarium w sobotę wieczorem rozpoczną w Olsztynie rekolekcje w milczeniu. To bezpośredni czas przygotowania do przyjęcia święceń diakonatu.

Rekolekcje poprowadzi ojciec duchowny rocznika - ks. Paweł Dzierzkowski. Razem z 5 klerykami częstochowskiego seminarium duchowe ćwiczenia odbędzie 3 kleryków z seminarium sosnowieckiego.

To bardzo ważne, byśmy otoczyli naszych braci modlitwą, aby jak najlepiej przygotowali się do przyjęcia święceń diakonatu.

W dniu 31 maja 2014 r. o godz. 10:00 w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie 5 alumnów V roku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej otrzyma święcenia diakonatu z rąk bp. Antoniego Długosza.

Prosimy gorąco o modlitwę i zapraszamy na święcenia w bazylice archikatedralnej w ostatnią sobotę maja.


kl. Jacek Kijas