Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej dzieli się wielką radością narodzin do kapłaństwa kolejnych alumnów naszego Seminarium. Serdecznie zapraszamy wszystkich, duchownych i świeckich, na uroczystość święceń prezbiteratu.

Święcenia prezbiteratu odbędą się w sobotę, 7 czerwca 2014 r., o godz. 10.00, w archikatedrze częstochowskiej. Czterech diakonów przyjmie święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Tak mała liczba kandydatów do święceń niech nas jeszcze bardziej zmobilizuje do obecności i modlitwy za nich, a święcenia niech staną się prawdziwym i ważnym świętem dla każdego z nas.