Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie bp Antoni Długosz udzielił święceń diakonatu pięciu alumnom naszego częstochowskiego seminarium.


Święcenia z rąk bp. Antoniego Długosza otrzymali:

dk. Adam Dróżdż - Częstochowa, Par. Św. Jana Kantego;

dk. Grzegorz Dybaś - Pagorzyna, Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa (diecezja rzeszowska);

dk. Patryk Mach - Zawiercie, Par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;

dk. Dawid Szymoniak - Walichnowy, Par. Św. Marcina Biskupa (diecezja kaliska);

dk. Michał Widera - Starokrzepice, Par. Przemienienia Pańskiego.

 

Życzymy nowym diakonom, aby zgodnie ze słowami kolekty mszalnej, byli "roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie".


Za tydzień, 7 czerwca (sobota) 4 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Dzisiaj rozpoczną oni swoje rekolekcje w Olsztynie. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.


kl. Jacek Kijas