Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie bp Antoni Długosz udzielił święceń diakonatu pięciu alumnom naszego częstochowskiego seminarium.


Święcenia z rąk bp. Antoniego Długosza otrzymali:

dk. Adam Dróżdż - Częstochowa, Par. Św. Jana Kantego;

dk. Grzegorz Dybaś - Pagorzyna, Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa (diecezja rzeszowska);

dk. Patryk Mach - Zawiercie, Par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa;

dk. Dawid Szymoniak - Walichnowy, Par. Św. Marcina Biskupa (diecezja kaliska);

dk. Michał Widera - Starokrzepice, Par. Przemienienia Pańskiego.

 

Życzymy nowym diakonom, aby zgodnie ze słowami kolekty mszalnej, byli "roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie".


Za tydzień, 7 czerwca (sobota) 4 diakonów przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Dzisiaj rozpoczną oni swoje rekolekcje w Olsztynie. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.


kl. Jacek Kijas