Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

6 września odbędzie się druga tura egzaminów wstępnych do naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Zapraszamy serdecznie tych wszystkich, którzy noszą w sobie wezwanie do służby kapłańskiej.

Przed przyjazdem na egzamin wstępny kandydaci składają dokumenty i umawiają się na wstępną rozmowę z przełożonymi w Seminarium. Szczegółowe informacje o dokumentach, które należy złożyć, można znaleźć na naszej stronie internetowej. Na wstępną rozmowę można umówić się, dzwoniąc na numer telefonu: 34 3651215.

Sierpień to czas szczególnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i podejmowania odważnych decyzji dla tych, którzy jeszcze nie mają odwagi pójść zdecydowanie za głosem powołania. Wzajemnie wspierajmy się w tych modlitwach, pamiętając o tej intencji podczas Mszy świętych, naszych osobistych modlitw, podczas pieszych pielgrzymek, rekolekcji i wyjazdów wakacyjnych. A młodym, którym trudno jest podjąć ostateczną decyzję, życzymy dużo odwagi w odpowiedzi na Boże wezwanie: „Pójdź za Mną!”.


***

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów:


Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce. Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez Internet.


Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie: 

Numer telefonu do seminarium: 34-3651215;

Numer telefonu Księdza Rektora Andrzeja Przybylskiego: 606 203 044;

e-mail: seminarium@niedziela.pl

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.


Krok 4.

Egzamin wstępny do seminarium. Masz do wyboru dwa terminy: 12 lipca (sobota) i 6 września (sobota) 2014 r. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z trzech tematów. Tematy dotyczą kwestii moralnych obecnych w wybranych dziełach literackich. Następnie kandydaci piszą test z teologii. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do Seminarium.


Więcej informacji w zakładce: Informacje dla kandydatów