Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

6 września odbędzie się druga tura egzaminów wstępnych do naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Zapraszamy serdecznie tych wszystkich, którzy noszą w sobie wezwanie do służby kapłańskiej.

Przed przyjazdem na egzamin wstępny kandydaci składają dokumenty i umawiają się na wstępną rozmowę z przełożonymi w Seminarium. Szczegółowe informacje o dokumentach, które należy złożyć, można znaleźć na naszej stronie internetowej. Na wstępną rozmowę można umówić się, dzwoniąc na numer telefonu: 34 3651215.

Sierpień to czas szczególnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i podejmowania odważnych decyzji dla tych, którzy jeszcze nie mają odwagi pójść zdecydowanie za głosem powołania. Wzajemnie wspierajmy się w tych modlitwach, pamiętając o tej intencji podczas Mszy świętych, naszych osobistych modlitw, podczas pieszych pielgrzymek, rekolekcji i wyjazdów wakacyjnych. A młodym, którym trudno jest podjąć ostateczną decyzję, życzymy dużo odwagi w odpowiedzi na Boże wezwanie: „Pójdź za Mną!”.


***

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów:


Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce. Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez Internet.


Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie: 

Numer telefonu do seminarium: 34-3651215;

Numer telefonu Księdza Rektora Andrzeja Przybylskiego: 606 203 044;

e-mail: seminarium@niedziela.pl

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.


Krok 4.

Egzamin wstępny do seminarium. Masz do wyboru dwa terminy: 12 lipca (sobota) i 6 września (sobota) 2014 r. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z trzech tematów. Tematy dotyczą kwestii moralnych obecnych w wybranych dziełach literackich. Następnie kandydaci piszą test z teologii. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do Seminarium.


Więcej informacji w zakładce: Informacje dla kandydatów