Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jeszcze w grudniu zachwycał nas swą miłością do Matki Bożej. Dzięki jego świadectwu przełożeni oraz klerycy wstąpili licznie do Rycerstwa Niepokalanej. Teraz odszedł do Pana i tam będzie służył swej Pani jako Jej wierny rycerz... W wieku 44 lat 2 czerwca w szpitalu w Krakowie zmarł po długiej i ciężkiej chorobie ks. kan. Krzysztof Jeziorowski, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wąsoszu Górnym, a w latach 2002-2008 prefekt naszego seminarium.

Eksporta odbędzie się w czwartek, 5 czerwca, o godz. 15.00 w Łazach, w parafii św. Michała Archanioła (diecezja sosnowiecka). Eksporcie będzie przewodniczył abp senior Stanisław Nowak.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 6 czerwca, o godz. 14.00 w Wąsoszu Górnym. Uroczystościom pogrzebowym będzie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Ks. Krzysztof Piotr Jeziorowski, urodzony 18 stycznia 1970 r. w Łazach. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie (1990-91) i Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej (1991-1996), święcenia diakonatu otrzymał 25 maja 1995 r. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach z rąk abp. Stanisława Nowaka. Praktykę duszpasterską odbywał w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Częstochowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 r. z rąk abp. Stanisława Nowaka w Bazylice Archikatedralnej św. Rodziny w Częstochowie.

Jako motto swojej posługi kapłańskiej przyjął słowa św. Maksymiliana Marii Kolbego „Muszę być świętym jak największym”. Po święceniach pracował w latach 1996-2002 jako wikariusz w parafii św. Maksymiliana w Częstochowie, a w latach 2002-2008 był prefektem naszego seminarium.

Odegrał ogromną rolę w propagowaniu Rycerstwa Niepokalanej. Jeszcze jako kleryk częstochowskiego seminarium bardzo blisko współpracował z bratem Innocentym Maria Wójcikiem w Niepokalanowie. Ks. Jeziorowski był asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej Archidiecezji Częstochowskiej, proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym od 2008 roku, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wąsoszu Górnym.

Jako kustosz sanktuarium w Wąsoszu Górnym dbał o znaczenie Kalwarii Wąsoskiej o kult maryjny. Uczynił wiele także dla odnowienia pamięci historycznej o powstaniu styczniowym.

Ks. Krzysztof Jeziorowski był także apostołem mediów katolickich, szczególnie tygodnika katolickiego „Niedziela”. Prowadził także na antenie Katolickiego Radia Fiat audycję „Pod rękę ze św. Maksymilianem”, która transmitowana była również na falach Radia Niepokalanów. Ks. Jeziorowski za ewangelizację przez media otrzymał w 2010 r. nagrodę redaktora naczelnego „Niedzieli” Medal Mater Verbi.


Czytaj też: Dzień Skupienia z Niepokalaną


+

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa,
prezbiter Krzysztof Piotr,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

JK/ks. Mariusz Frukacz/niedziela.pl