Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W sobotę, 7 czerwca 2014 r. w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie 4 diakonów naszego seminarium przyjęło z rąk abp. Wacława Depo święcenia prezbiteratu.


Oto nowi prezbiterzy Kościoła częstochowskiego:

1. ks. Bartłomiej Bardelski - parafia pw. Św. Rodziny w Praszce;

2. ks. Adam Paśnik - parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Pajęcznie;

3. ks. Michał Wątroba - parafia pw. Św. Mikołaja BW w Wierzchlesie;

4. ks. Andrzej Wszołek - parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Turzy; Personalna Parafia Akademicka Św. Ireneusza - Częstochowa.

Gratulujemy naszym braciom i życzymy potrzebnych łask Ducha Świętego w kapłańskiej służbie Bogu i ludziom. Słowa gratulacji składamy także rodzicom nowych prezbiterów, ich rodzinom oraz proboszczom parafii, z których pochodzą.

 

Czytaj też: Nowi słudzy na wzór Chrystusa - święcenia diakonatu 2014

 

kl. Jacek Kijas