Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Centralna procesja eucharystyczna dla miasta Częstochowy odbędzie się w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 19 czerwca z Jasnej Góry do Bazyliki Archikatedralnej około godziny 11.00. Procesję poprzedzi Msza Święta o godz. 10.00.

W centralnej procesji eucharystycznej bierze udział Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne Częstochowy wraz z delegacjami parafialnymi miasta oraz wiernymi z parafii leżących na trasie procesji.

Zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Metropolity z 23.05.2012 r., przypomina się: że „w kościołach będących na trasie przejścia procesji w trakcie jej trwania (między godz. 11.00 a 13.00) nie powinny być sprawowane Msze święte, a także w parafiach przejścia procesji centralnej nie może być organizowana w godzinach popołudniowych druga procesja. (…) W pozostałych parafiach Częstochowy procesje parafialne i międzyparafialne mogą się odbywać w sam dzień Uroczystości Bożego Ciała, ale w godzinach popołudniowych” (zob. „Okólnik” nr 6 (2012) s.6-7).

W Mszy świętej oraz procesji weżmie udział nasza wspólnota seminaryjna.


JK/Kuria Częstochowa