Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Centralna procesja eucharystyczna dla miasta Częstochowy odbędzie się w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 19 czerwca z Jasnej Góry do Bazyliki Archikatedralnej około godziny 11.00. Procesję poprzedzi Msza Święta o godz. 10.00.

W centralnej procesji eucharystycznej bierze udział Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne Częstochowy wraz z delegacjami parafialnymi miasta oraz wiernymi z parafii leżących na trasie procesji.

Zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Metropolity z 23.05.2012 r., przypomina się: że „w kościołach będących na trasie przejścia procesji w trakcie jej trwania (między godz. 11.00 a 13.00) nie powinny być sprawowane Msze święte, a także w parafiach przejścia procesji centralnej nie może być organizowana w godzinach popołudniowych druga procesja. (…) W pozostałych parafiach Częstochowy procesje parafialne i międzyparafialne mogą się odbywać w sam dzień Uroczystości Bożego Ciała, ale w godzinach popołudniowych” (zob. „Okólnik” nr 6 (2012) s.6-7).

W Mszy świętej oraz procesji weżmie udział nasza wspólnota seminaryjna.


JK/Kuria Częstochowa