Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

27 czerwca br. przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz związany z nią, obchodzony od wielu lat, Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Każdego roku stanowi on cenną okazję, by ożywić w kapłanach świadomość otrzymanego daru. Wszyscy kapłani z naszej archidiecezji są zaproszeni na wieczorną modlitwę do archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie na godz. 20.00.

Kongregacja ds. Duchowieństwa zachęca, by w tym dniu biskupi spotkali się z kapłanami na braterskiej modlitwie. Proponuje też, by w parafiach diecezji zorganizować modlitwę o uświęcenie kapłanów. – Jesteśmy pewni, że Dzień ten będzie dobrą okazją dla pogłębienia duchowości i dla kapłańskich spotkań, które powrócą z korzyścią dla ducha animującego życie i misję kapłanów w diecezjach – podkreśla kard. Beniamino Stella, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Papież Franciszek przypomniał, że bez Bożej łaski i bez miłosiernego spojrzenia, poprzez które Bóg wybrał swoje sługi do kapłaństwa, ksiądz jest człowiekiem biednym i pozbawionym sił: „(…) kapłan jest osobą bardzo małą: niezmierzona wielkość daru, który jest nam dany dla posługi odsyła nas do ludzi najmniejszych. Kapłan jest najbiedniejszym z ludzi, jeśli Jezus nas nie ubogaca swoim ubóstwem, jest najbardziej bezużytecznym sługą, jeśli Jezus nie nazywa go przyjacielem, najgłupszym z ludzi, jeśli Jezus cierpliwie go nie poucza, jak Piotra, najbardziej bezradnym z chrześcijan, jeżeli Dobry Pasterz nie umacnia go pośrodku owczarni. Nikt nie jest mniejszy od kapłana, zdanego jedynie na swoje własne siły (…)” (Papież Franciszek, Homilia podczas Mszy Krzyżma, 17 kwietnia 2014 r.).JK/Kuria Częstochowa