Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

N.E.W. – czyli Nowa Ewangelizacja Wszystkim – to hasło Kongresu Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej, który odbędzie się od 19 do 21 września 2014 r. w Radomsku. Będzie to czas wytężonej modlitwy, wykładów, zajęć warsztatowych oraz ewangelizacji na terenie miejscowej parafii.

Kongres adresowany jest  do duchowieństwa, osób życia konsekrowanego, ruchów, stowarzyszeń, bractw, katechetów i parafialnych rad duszpasterskich archidiecezji częstochowskiej. Organizatorzy podają następujące cele tego przedsięwzięcia:

  1. Pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego Nowej Ewangelizacji (pojęcie, cel, obszary, adresaci).
  2. Pogłębianie refleksji teologiczno-pastoralnej celem służenia duszpasterzom i liderom małych (np. parafialnych) grup wzrostu.
  3. Dać odpowiedź na zasadnicze w kontekście Nowej Ewangelizacji pytanie: JAK docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii?
  4. Ożywienie doświadczenia ewangelizacji dla wypalonych ewangelizatorów.
  5. Wprowadzenie w doświadczenie Nowej Ewangelizacji poprzez praktyczne zapoznanie się z programami ewangelizacyjnymi funkcjonującymi w duszpasterstwie ogólnokościelnym i diecezjalnym.
  6. Odkrycie imperatywu pierwszego – kerygmatycznego – przepowiadania jako narzędzia Nowej Ewangelizacji.

 

Program, regulamin i zgłoszenia na stronie: www.dlaewangelizacji.pl w zakładce "Kongres Nowej Ewangelizacji".

Organizatorem wydarzenia jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej.