Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Zapraszamy do udziału w obchodach Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, która jest główną patronką naszej metropolii. W wigilię uroczystości z katedry wyruszy procesja maryjna na Jasną Górę, którą poprzedzą nieszpory o godz. 17.00. Suma pontyfikalna pod przewodnictwem prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka, rozpocznie się 26 sierpnia o godz. 11.00.

 

Program uroczystości na Jasnej Górze

 
poniedziałek, 25 sierpnia 

17.00 – Diecezjalna Procesja Maryjna z Katedry na Jasną Górę 
19.00 – Msza święta na Szczycie - bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski, homilia – bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz sosnowiecki 
21.00 – Apel Jasnogórski – bp Andrzej Jeż 
Czuwanie nocne – Pomocnicy Maryi Matki Kościoła 

wtorek, 26 sierpnia 

1.00-4.30 – Msze święte Grup Pielgrzymkowych 
5.30 – Godzinki 
6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Msza św. z homilią – o. Andrzej Laskus 
10.00 – Modlitwa Pielgrzymów – o. Kamil Szustak: „Królowo Polski uproś pokój naszym Dniom” – modlitwa o pokój dla świata w duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem 
10.45 – Ingres Księży Biskupów 
11.00 – SUMA PONTYFIKALNA z homilią – abp Wojciech Polak, Prymas Polski 
Powitanie – o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu OO. Paulinów 
Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich 
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 
14.00 – Droga Krzyżowa – o. Wojciech Dec, Młodzież z Duszpasterstwa – Hale 
16.15 – Różaniec – o. Roman Wit 
18.30 – Procesja Eucharystyczna – o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry 
19.00 – Msza św. i homilią - abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski 
21.00 – Apel Jasnogórski - o. Michał Legan 


jasnagora.com