Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Już w poniedziałek, 22 września br., swoją drogę do kapłaństwa rozpoczną klerycy pierwszego roku. Tym samym formalnie zakończy się okres rekrutacji kandydatów na pierwszy rok. Dwa dni później, 24 września, do seminarium wrócą alumni wyższych lat. Zachęcamy do zapoznania się z dalszym kalendarium wydarzeń na najbliższe dni.

Przed rozpoczęciem wykładów klerycy wezmą udział w pięciodniowych rekolekcjach. Poprowadzi je w tym roku Ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, kierownik i animator salwatoriańskiej szkoły dla formatorów i autor wielu książek, głównie o tematyce duchowej, związanej z praktyką lectio divina. Wieczorem, 30 września, całe seminarium stanie przed cudowną ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej, aby w modlitwie apelowej zawierzyć Maryi cały nowy rok formacji. Oficjalne uroczystości inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej przewidziano na 6 października 2014 r.