Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Już w poniedziałek, 22 września br., swoją drogę do kapłaństwa rozpoczną klerycy pierwszego roku. Tym samym formalnie zakończy się okres rekrutacji kandydatów na pierwszy rok. Dwa dni później, 24 września, do seminarium wrócą alumni wyższych lat. Zachęcamy do zapoznania się z dalszym kalendarium wydarzeń na najbliższe dni.

Przed rozpoczęciem wykładów klerycy wezmą udział w pięciodniowych rekolekcjach. Poprowadzi je w tym roku Ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, kierownik i animator salwatoriańskiej szkoły dla formatorów i autor wielu książek, głównie o tematyce duchowej, związanej z praktyką lectio divina. Wieczorem, 30 września, całe seminarium stanie przed cudowną ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej, aby w modlitwie apelowej zawierzyć Maryi cały nowy rok formacji. Oficjalne uroczystości inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej przewidziano na 6 października 2014 r.