Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Mary Wagner, działaczka ruchu pro-life z Kanady, spotka się z mieszkańcami Częstochowy 10 października. O godz. 17 odbędzie się spotkanie otwarte w auli naszego seminarium.

W ramach wizyty w Częstochowie odbędzie się także o godz. 15.30 konferencja prasowa w auli Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Mary Wagner weźmie również udział w Mszy św. w Sanktuarium Jasnogórskim oraz  w Apelu Jasnogórskim.

Mary Wagner to aktywna działaczka ruchu pro-life w Kanadzie, która za modlitwę i rozmowy z kobietami przed ośrodkami aborcyjnymi, była więziona ponad 2 lata. Mary Wagner została oskarżona o naruszanie „stref ochronnych” wokół szpitali Toronto, gdzie dokonuje się aborcji na życzenie. Przebywała w areszcie od 15 sierpnia 2012 r. do czerwca br., gdy usłyszała wyrok. Na poczet zasądzonej kary zaliczono jej okres przebywania w areszcie.

Spotkanie z mieszkańcami Częstochowy ma charakter otwarty. Organizatorzy spotkania:  Jacek Kotula – Fundacja Pro-Prawo do życia, Stanisław Dziwiński – Rycerze Kolumba,  Antoni Zięba – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Mary Wagner na zaproszenie organizacji pro-life i posłów zrzeszonych w klubie poselskim Stop Aborcji przebywać będzie w Polsce w dniach 2-17 października b.r. Mary Wagner odwiedzi szereg polskich miast m. in. Warszawę, Sokółkę, Gdańsk, Toruń, Szczecin, Wrocław, Kraków, Rzeszów.

 

Kuria Częstochowa