Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

19 października wszyscy klerycy wraz z przełożonymi udadzą się do kilkunastu parafii naszej archidiecezji, aby przeżywać niedzielę powołań. Będzie to czas modlitwy o nowe powołania kapłańskie oraz możliwość dawania świadectwa swojej wiary. Tym razem alumni odwiedzą parafie w dekanacie osjakowskim i św. Wojciecha w Wieluniu.

 

Na niedzielę powołań alumni tworzą kilkuosobowe grupy. Celem każdego z takich małych zespołów jest "powołaniowe poruszenie" parafii, do której się udają. Pierwszym ich zadaniem będzie zatem modlitwa ze wspólnotą parafialną o nowe powołania kapłańskie. Klerycy zadbają szczególnie o piękno liturgii. Tam, gdzie dotrą księża przełożeni i diakoni, głoszone będą również okolicznościowe kazania związane z kapłaństwem i powołaniami. Często już podczas Eucharystii klerycy będą dzielili się świadectwem swojej drogi do Boga i do okrycia życiowego powołania. Nie zabraknie też czasu na spotkania z miejscową młodzieżą. Wtedy młodzi będą mogli lepiej zapoznać się z alumnami, ich życiem duchowym i dowiedzieć się, jak rozpoznać swoje powołanie.

Niedziela powołań jest dla wszystkich przypomnieniem, żeby troszczyć się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Tym, co każdy z nas może uczynić już teraz, to modlitwa. Sam Chrystus powiedział przecież: "Proście więc Pana żniwa, aby wyprawić robotników na żniwo swoje".