Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

19 października wszyscy klerycy wraz z przełożonymi udadzą się do kilkunastu parafii naszej archidiecezji, aby przeżywać niedzielę powołań. Będzie to czas modlitwy o nowe powołania kapłańskie oraz możliwość dawania świadectwa swojej wiary. Tym razem alumni odwiedzą parafie w dekanacie osjakowskim i św. Wojciecha w Wieluniu.

 

Na niedzielę powołań alumni tworzą kilkuosobowe grupy. Celem każdego z takich małych zespołów jest "powołaniowe poruszenie" parafii, do której się udają. Pierwszym ich zadaniem będzie zatem modlitwa ze wspólnotą parafialną o nowe powołania kapłańskie. Klerycy zadbają szczególnie o piękno liturgii. Tam, gdzie dotrą księża przełożeni i diakoni, głoszone będą również okolicznościowe kazania związane z kapłaństwem i powołaniami. Często już podczas Eucharystii klerycy będą dzielili się świadectwem swojej drogi do Boga i do okrycia życiowego powołania. Nie zabraknie też czasu na spotkania z miejscową młodzieżą. Wtedy młodzi będą mogli lepiej zapoznać się z alumnami, ich życiem duchowym i dowiedzieć się, jak rozpoznać swoje powołanie.

Niedziela powołań jest dla wszystkich przypomnieniem, żeby troszczyć się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Tym, co każdy z nas może uczynić już teraz, to modlitwa. Sam Chrystus powiedział przecież: "Proście więc Pana żniwa, aby wyprawić robotników na żniwo swoje".