Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję księgi listów pasterskich abp. Stanisława Nowaka, emerytowanego ordynariusza naszej archidiecezji. Uroczystość odbędzie się 14 listopada w budynku seminaryjnym.


Program:

godz. 17.00 – aula św. Jana Pawła II

  • Powitanie uczestników – ks. dr Andrzej Przybylski, Rektor WSD
  • Prezentacja posługi słowa pisanego Arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka – ks. dr hab. Marian Duda, Dyrektor WIT
  • Świadectwo – ks. infułat dr Marian Mikołajczyk
  • Słowo Arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka
  • Słowo Arcybiskupa dr. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego

 

godz. 18.00 – kościół seminaryjny

  • Msza Święta koncelebrowana – przewodniczy i głosi homilię: Arcybiskup dr Wacław Depo

Kuria Częstochowa