Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję księgi listów pasterskich abp. Stanisława Nowaka, emerytowanego ordynariusza naszej archidiecezji. Uroczystość odbędzie się 14 listopada w budynku seminaryjnym.


Program:

godz. 17.00 – aula św. Jana Pawła II

  • Powitanie uczestników – ks. dr Andrzej Przybylski, Rektor WSD
  • Prezentacja posługi słowa pisanego Arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka – ks. dr hab. Marian Duda, Dyrektor WIT
  • Świadectwo – ks. infułat dr Marian Mikołajczyk
  • Słowo Arcybiskupa dr. Stanisława Nowaka
  • Słowo Arcybiskupa dr. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego

 

godz. 18.00 – kościół seminaryjny

  • Msza Święta koncelebrowana – przewodniczy i głosi homilię: Arcybiskup dr Wacław Depo

Kuria Częstochowa