Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

"Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon!" – pod takim hasłem odbędą się w murach naszego seminarium rekolekcje powołaniowe. Będą trwały od 30 stycznia do 1 lutego 2015 r. Są one przeznaczone dla chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i młodzieży pracującej. Prowadzącym będzie ks. Łukasz Dyktyński, ojciec duchowny kleryków.

 

Rekolekcje będą czasem służącym rozpoznaniu swojego powołania. Uczestnicy będę mogli znaleźć odpowiedzi na pytania: Jak usłyszeć głos Boga? Jak odróżnić wolę Bożą od swojego widzimisię? Którędy wiedzie droga do prawdziwego szczęścia w życiu? 

Termin: 30 stycznia 2015 r. (piątek) – początek o godz. 19.00 – 1 lutego 2015 r. – zakończenie ok. godz. 16.00. 

Ważne informacje: 

  • rekolekcje przeznaczone są dla chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i młodzieży pracującej;
  • jeśli to możliwe należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, śpiwór, ciepłe ubranie;
  • koszt udziału w rekolekcjach – 50 zł.

 

Zgłoszenia przyjmujemy już od dziś aż do 28 stycznia 2015 r. – za pośrednictwem parafii i wspólnot lub bezpośrednio w seminarium. 

Nasz adres: WSD w Częstochowie, 42-226 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. 34-3651215; e-mail: seminarium@niedziela.pl


Karta zgłoszenia
do pobrania tutaj.

Zgłoszenia można przesyłać na powyższy adres e-mailowy.

 

Organizatorzy: 
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej 
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Karta zgłoszenia.doc doc 23,50 KB Pobierz