Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

1 lutego o godz. 18.00 będzie miał miejsce w kościele seminaryjnym X Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek pod hasłem "Ach, witaj Zbawco!". Tegoroczny występ chóru kleryckiego będzie dedykowany arcybiskupowi Wacławowi Depo w 3. rocznicę jego ingresu do archikatedry częstochowskiej. Koncert poprzedzi Eucharystia celebrowana przez Jego Ekscelencję.


Klerycki chór seminariów częstochowskiego i sosnowieckiego wykona program złożony z kolęd i pastorałek nadawany m.in. w 2013 r. w Wigilię Bożego Narodzenia przez Radio Katowice i zarejestrowany w roku 2010 na płycie CD. Będzie to też czas wspólnego kolędowania pod koniec czasu śpiewania kolęd w liturgii Kościoła.

Przed koncertem o godz. 17.00  w kościele seminaryjnym abp Wacław Depo odprawi Mszę Świętą.

Do wspólnego występu zaproszeni są także wszyscy księża naszej diecezji, którzy w ostatnich 10 latach stanowili zespół kleryckiego chóru. Chętni proszeni są o zgłaszanie swego akcesu do 15 stycznia mailowo na adres muzmar@poczta.onet.pl .