Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W naszym seminarium rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Po uzyskaniu niezbędnych zaliczeń, klerycy przystępują do egzaminów. Prosimy o modlitwę w tym bardzo pracowitym dla nas czasie.

 

Wraz z początkiem sesji tymczasowo został zmieniony plan dnia dla całej naszej wspólnoty. Większość czasu klerycy poświęcają teraz na naukę, nie zapominając o modlitwie. Sesja potrwa do 7 lutego, kiedy to alumni wrócą się do swoich domów na przerwę międzysemestralną.

Łącząc się w trudach naukowych zmagań, życzymy potrzebnych łask Ducha Świętego na czas egzaminów wszystkim studentom.