Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W naszym seminarium rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Po uzyskaniu niezbędnych zaliczeń, klerycy przystępują do egzaminów. Prosimy o modlitwę w tym bardzo pracowitym dla nas czasie.

 

Wraz z początkiem sesji tymczasowo został zmieniony plan dnia dla całej naszej wspólnoty. Większość czasu klerycy poświęcają teraz na naukę, nie zapominając o modlitwie. Sesja potrwa do 7 lutego, kiedy to alumni wrócą się do swoich domów na przerwę międzysemestralną.

Łącząc się w trudach naukowych zmagań, życzymy potrzebnych łask Ducha Świętego na czas egzaminów wszystkim studentom.