Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wielki Post jest wyjątkowym czasem, kiedy podejmujemy wszyscy pewne dobre postanowienia i dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących. Także klerycy ze wspólnoty naszych seminariów realizują to wezwanie poprzez akcję krwiodawstwa organizowaną przez Kleryckie Koło Caritas. Tym razem odbędzie się ona w naszym seminarium 12 marca 2015 r. od 9.00 do 14.00. Zapraszamy do podzielenia się cząstką siebie.

 

Będzie to już drugie takie wydarzenie w naszych seminaryjnych murach, a inicjatywę tę rozpoczęliśmy w roku akademickim 2013/2014. Łącznie jako klerycy oddaliśmy od tego czasu już ponad 33 litry krwi, która dla wielu chorych jest bezcennym, ratującym życie darem. Czekamy na osoby od 18 do 65 roku życia, o dobrym stanie zdrowia, chcące poświęcić trochę czasu na podzielenie się cząstką siebie. Bardzo do tego zachęcamy i gwarantujemy, że ta forma pomocy naszym bliźnim sprawia ogromną i prawdziwą radość, której przecież tak potrzeba w dzisiejszym świecie. Otwórzmy zatem nasze serca i zgromadźmy się jak najliczniej, aby dać przykład autentycznej i bezinteresownej dobroczynności.

 

kl. Mateusz Olejnik,

Kleryckie Koło Caritas