Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Klerycy roku IV od 20 kwietnia przeżywają tydzień praktyk katechetycznych. Pod kierunkiem ks. dr. Romana Ceglarka zdobywają doświadczenie katechezy w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek oraz Szkole Podstawowej nr 14 w Częstochowie.

 

Dla naszych braci z roku IV jest to pierwsza seria praktyk w szkole. Większość czasu poświęcą na obserwację i krytyczną  ocenę katechezy. Będą także próbować swoich sił w prowadzeniu zajęć.

Naszym braciom życzymy, aby czas spędzony na praktykach zaowocował rozwojem talentów i jeszcze większym zapałem do głoszenia Ewangelii.