Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Najbliższa niedziela, 26 kwietnia 2015 r., to tak zwana Niedziela Dobrego Pasterza, która jednocześnie rozpoczyna 52. Tydzień Modlitw o Powołania. Z tej okazji klerycy naszego seminarium udadzą się do 19 parafii dekanatów radomszczańskich, by tam wspólnie modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz by dawać świadectwo swojej wiary.

 

Na niedzielę powołań alumni tworzą kilkuosobowe grupy. Celem każdego z takich małych zespołów jest "powołaniowe poruszenie" parafii, do której się udają. Pierwszym ich zadaniem będzie zatem modlitwa ze wspólnotą parafialną o nowe powołania kapłańskie. Klerycy zadbają szczególnie o piękno liturgii. Tam, gdzie dotrą księża przełożeni, głoszone będą również okolicznościowe kazania związane z kapłaństwem i powołaniami. Często już podczas Eucharystii klerycy będą dzielili się świadectwem swojej drogi do Boga i do okrycia życiowego powołania. Nie zabraknie też czasu na spotkania z miejscową młodzieżą. Wtedy młodzi będą mogli lepiej zapoznać się z alumnami, ich życiem duchowym i dowiedzieć się jak rozpoznać swoje powołanie.

Niedziela powołań jest dla wszystkich przypomnieniem, żeby troszczyć się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Tym, co każdy z nas może uczynić już teraz, to modlitwa. Sam Chrystus powiedział przecież: "Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje".