Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Trwa 52. Tydzień Modlitw o Powołania. Twoja modlitwa jest nam potrzebna! To ona pomaga, aby ziarna powołania kapłańskiego zasiane w sercach kleryków rozwinęły się jak najpełniej. Gorąco prosimy o modlitwę za naszych seminarzystów, aby wyrośli na świętych kapłanów. Każdego dnia trwającego tygodnia będziemy otaczali modlitwą inny rocznik kleryków. Dołącz się do wspólnej modlitwy!

 

Seminarium tłumaczy się jako "dom ziarna". Jest to miejsce rozwoju powołania kapłańskiego, które można porównać do ziarna. Aby z niego wyrosła piękna roślina, potrzebna jest urodzajna gleba, woda i słońce. Ziarno, o które się nie dba, nie przyniesie plonu. Dlatego każdy kleryk, aby zostać księdzem powinien dbać o rozwój daru powołania. Konieczna jest współpraca z łaską Bożą w pracy nad samym sobą. Szczególnym wsparciem w tym wzroście jest także modlitwa innych osób. Ona jest nieocenioną pomocą w stawaniu się kapłanem na Bożą miarę. W trwającym Tygodniu Modlitw o Powołania, szczególnie prosimy o modlitwę w intencji kleryków naszego seminarium.

Począwszy od rocznika VI, każdego dnia w tym tygodniu będziemy wspólnie modlili się za kleryków poszczególnych wspólnot rocznikowych. Codziennie na naszej stronie będzie podawana informacja, za jaki rocznik aktualnie się modlimy wraz z krótką charakterystyką tej grupy.

Forma modlitwy jest dowolna, można na przykład wykorzystać słowa poniższej modlitwy:

Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczał swoich uczniów, że nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby osoby powołane do służby w Kościele były roztropne w działaniu, przyjazne dla wszystkich, których stawiasz na ich drodze, wierne Ewangelii i oddane dziełom miłosierdzia. Niech swoją siłę czerpią z sakramentów i wytrwałej modlitwy. Spraw, aby Twój Syn, który obmył nogi uczniom napełnił ich duchem pokory i miłości. Amen.

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej przygotowują się do kapłaństwa czy życia zakonnego. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.


Zapraszamy do wspólnej modlitwy!