Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Pierwszy dzień naszej tygodniowej modlitwy za seminarzystów. W poniedziałek, 27 kwietnia, otoczmy modlitwą rocznik VI, czyli diakonów. Już 23 maja przyjmą oni święcenia kapłańskie i obecnie intensywnie przygotowują się do tego wydarzania. Potrzebują naszego modlitewnego wsparcia.

 

Rocznik diakonów liczy razem 8 osób (5 z archidiecezji częstochowskiej i 3 z sosnowieckiej). Czas tuż przed święceniami kapłańskimi jest dla nich szczególnie ważny. Pomódlmy, aby dobrze przygotowali się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Niech niewzruszenie ufają Panu, że On cały czas ich prowadzi. Niech ich serca będą sercami naprawdę kapłańskimi, aby byli zdolni do oddania życia za powierzonych im wiernych.

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania