Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Pierwszy dzień naszej tygodniowej modlitwy za seminarzystów. W poniedziałek, 27 kwietnia, otoczmy modlitwą rocznik VI, czyli diakonów. Już 23 maja przyjmą oni święcenia kapłańskie i obecnie intensywnie przygotowują się do tego wydarzania. Potrzebują naszego modlitewnego wsparcia.

 

Rocznik diakonów liczy razem 8 osób (5 z archidiecezji częstochowskiej i 3 z sosnowieckiej). Czas tuż przed święceniami kapłańskimi jest dla nich szczególnie ważny. Pomódlmy, aby dobrze przygotowali się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Niech niewzruszenie ufają Panu, że On cały czas ich prowadzi. Niech ich serca będą sercami naprawdę kapłańskimi, aby byli zdolni do oddania życia za powierzonych im wiernych.

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania