Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W trwającym Tygodniu Modlitw o Powołania kontynuujemy naszą modlitwę za seminarzystów. We wtorek, 28 kwietnia, módlmy się za kleryków z roku V. Za niespełna trzy tygodnie przyjmą oni święcenia diakonatu i staną się osobami duchownymi.

 

Rocznik V liczy 8 alumnów z seminarium częstochowskiego i 6 z sosnowieckiego. 16 maja 2015 r. przyjmą oni święcenia diakonatu. Jest to dla nich niezwykle ważne wydarzenie, związane z wstąpieniem w stan duchowny i złożeniem ślubu celibatu. Otoczmy modlitwą kleryków rocznika V, aby godnie przyjęli sakrament święceń i stali się sługami na wzór Chrystusa.

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania