Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W trwającym Tygodniu Modlitw o Powołania kontynuujemy naszą modlitwę za seminarzystów. We wtorek, 28 kwietnia, módlmy się za kleryków z roku V. Za niespełna trzy tygodnie przyjmą oni święcenia diakonatu i staną się osobami duchownymi.

 

Rocznik V liczy 8 alumnów z seminarium częstochowskiego i 6 z sosnowieckiego. 16 maja 2015 r. przyjmą oni święcenia diakonatu. Jest to dla nich niezwykle ważne wydarzenie, związane z wstąpieniem w stan duchowny i złożeniem ślubu celibatu. Otoczmy modlitwą kleryków rocznika V, aby godnie przyjęli sakrament święceń i stali się sługami na wzór Chrystusa.

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania