Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ciąg dalszy naszej akcji modlitewnej. W środę, 29 kwietnia, ogarnijmy modlitwą kleryków roku IV. Choć już wiele przeszli na drodze seminaryjnej formacji, to jeszcze przed nimi kawałek drogi. Prośmy dla nich o wytrwanie na drodze powołania.

 

Na roku IV jest 15 kleryków (8 z archidiecezji częstochowskiej i 7 z diecezji sosnowieckiej). Przeszli już ponad połowę drogi do święceń. Przed nimi wciąż jednak dużo wyzwań. Módlmy się, aby nie utracili gorliwości, a ich miłość do Jezusa ciągle się wydoskonalała. Niech nie ulegają swoim obawom, ale ufają niezachwianie Bogu.

 

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania