Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ciąg dalszy naszej akcji modlitewnej. W środę, 29 kwietnia, ogarnijmy modlitwą kleryków roku IV. Choć już wiele przeszli na drodze seminaryjnej formacji, to jeszcze przed nimi kawałek drogi. Prośmy dla nich o wytrwanie na drodze powołania.

 

Na roku IV jest 15 kleryków (8 z archidiecezji częstochowskiej i 7 z diecezji sosnowieckiej). Przeszli już ponad połowę drogi do święceń. Przed nimi wciąż jednak dużo wyzwań. Módlmy się, aby nie utracili gorliwości, a ich miłość do Jezusa ciągle się wydoskonalała. Niech nie ulegają swoim obawom, ale ufają niezachwianie Bogu.

 

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania