Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Kontynuując naszą tygodniową modlitwę za kleryków, w czwartek, 30 kwietnia, pomódlmy się za alumnów z roku III. Są oni w połowie drogi do święceń kapłańskich. Niech zwyciężają wszelkie zniechęcenie i odważnie kroczą dalej drogą powołania.

 

Rocznik III liczy 17 kleryków (11 z archidiecezji częstochowskiej i 6 z diecezji sosnowieckiej). Niedawno przyjęli sutanny i są już postrzegani jako księża. Przed nimi jeszcze 3 lata formacji seminaryjnej. Módlmy się za nich, aby ciągle rozwijali się na drodze powołania kapłańskiego. Niech Bóg oczyszcza ich serca i daje pewność swojego wezwania.

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania