Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Kontynuując naszą tygodniową modlitwę za kleryków, w czwartek, 30 kwietnia, pomódlmy się za alumnów z roku III. Są oni w połowie drogi do święceń kapłańskich. Niech zwyciężają wszelkie zniechęcenie i odważnie kroczą dalej drogą powołania.

 

Rocznik III liczy 17 kleryków (11 z archidiecezji częstochowskiej i 6 z diecezji sosnowieckiej). Niedawno przyjęli sutanny i są już postrzegani jako księża. Przed nimi jeszcze 3 lata formacji seminaryjnej. Módlmy się za nich, aby ciągle rozwijali się na drodze powołania kapłańskiego. Niech Bóg oczyszcza ich serca i daje pewność swojego wezwania.

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania