Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W piąty dzień naszej akcji, 1 maja, modlimy się za kleryków z rocznika II. Są oni na początku drogi seminaryjnej, dlatego módlmy się za nich o wytrwanie w gorliwości i właściwe rozeznawanie swojego powołania.

 

W skład rocznika II wchodzi 17 osób, w tym 11 kleryków z archidiecezji częstochowskiej i 6 z diecezji sosnowieckiej. Na roku II alumni poświęcają szczególnie wiele czasu na naukę. Niech zabraknie im sił w studiowaniu filozofii, a przy tym niech rośnie ich miłość do Jezusa, Najwyższgo i Wiecznego Kapłana.

 

Przeczytaj o akcji modlitewnej w trwającym 52. Tygodniu Modlitw o Powołania